GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för barn- och elevhälsa

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
Prenumerera på nyheter från Nätverket för barn- och elevhälsa
 
 

Förändra prenumerationer

Så fungerar:

|

Nätverket för barn- och elevhälsa

Dokument
Kontaktperson på GR
Stina Lindskog

Stina Lindskog
031-335 5018

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund