Förbundsstyrelsen

2019-2022

Namn

Kommun

E-post

LedamöterAxel Josefson (M), ordf*

Göteborg

e-post

Ann-Sofie Hermansson (S), 1e vice ordf*

Göteborg

e-post

Hans Forsberg (M), 2e vice ordf*

Kungsbacka

e-post

Miguel Odhner (S), 3e vice ordf*

Kungälv

e-post

Jörgen Fogelklou (SD)

Göteborg

e-post

Jonas Attenius (S)

Göteborg

e-post

Daniel Bernmar (V)

Göteborg

e-post

Martin Wannholt (D)

Göteborg

e-post

Martin Johansen (L)

Tjörn

e-post

Monica Samuelsson (S)

Ale

e-post

Julia Färjhage (C)

Lilla Edet

e-post

Marith Hesse (M)

Partille

e-post

Karin Pleijel (MP)

Göteborg

e-post

Carita Boulwén (SD)

Kungsbacka

e-post

Jenny Broman (V)

Göteborg

e-post

Jan Utbult (KD)

Öckerö

e-post

Per Vorberg (M)

Härryda

e-post

Jessica Blixt (D)

Göteborg

e-post

Bo Pettersson (S)

Stenungsund

e-post

Lill Jansson (L)

Lerum

e-post

Kristian Vramsten (M)

Mölndal

e-post

Fredrik Mellbin (SD)

Mölndal

e-post

*= utgör styrelsens presidium

 


Ersättare

 


Benny Andersson (S)

Tjörn

e-post

Maria Renfors (M)

Stenungsund

e-post

Peter Arvidsson (SD)

Härryda

e-post

Stefan Gustafsson (S)

Mölndal

e-post

Anette Holgersson (V)

Lerum

e-post

Mikael Berglund (M)

Ale

e-post

Henrik Munck (D)

Göteborg

e-post

Marcus Claesson (L)

Mölndal

e-post

Eva Borg (S)

Kungsbacka

e-post

Emmyly Bönfors (C)

Göteborg

e-post

Daniel Filipsson (M)

Alingsås

e-post

Rev. 2019-01-03 

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Axel Josefson (M)
Ordförande, Göteborg

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Ann-Sofie Hermansson (S)
1:e vice ordförande, Göteborg

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Hans Forsberg (M)
2:e vice ordförande, Kungsbacka

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Miguel Odhner (S)
3:e vice ordförande, Kungälv

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund