GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildningsgruppen (UG)

Förbundsstyrelsens behandling av ärenden inom skola / utbildning:
2010              
Styrelsemöte 2010-10-29;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2010-09-24;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2010-05-07;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2010-01-22;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
2009              
Styrelsemöte 2009-04-03;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2009-02-27;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
2008               
Styrelsemöte 2008-12-15;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2008-10-24;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2008-04-18;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
2007               
Styrelsemöte 2007-10-26;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  |  ProtokollPDF
Styrelsemöte 2007-09-14;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  |  ProtokollPDF
Styrelsemöte 2007-04-13;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  |  ProtokollPDF
2006          
Styrelsemöte 2006-05-16;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF  |  ProtokollPDF
Styrelsemöte 2006-04-21;   ÄrendelistaPDF | HandlingarPDF |  ProtokollPDF
2005
Styrelsemöte 2005-10-24; ÄrendelistaPDF  | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2005-09-26; ÄrendelistaPDF  | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2005-04-21; ÄrendelistaPDF  | HandlingarPDF  | ProtokollPDF
2004
Styrelsemöte 2004-12-10; ÄrendelistaPDF |  ProtokollPDF
Styrelsemöte 2004-10-15; ÄrendelistaPDF |  ProtokollPDF
Styrelsemöte 2004-09-09; ÄrendelistaPDF |  ProtokollPDF
Styrelsemöte 2004-04-19; ÄrendelistaPDF |  ProtokollPDF
Styrelsemöte 2004-02-20; ÄrendelistaPDF |  ProtokollPDF
2003             
Styrelsemöte 2003-12-05;  ÄrendelistaPDF | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2003-10-17;  ÄrendelistaPDF | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2003-05-22;  ÄrendelistaPDF | ProtokollPDF
2002             
Styrelsemöte 2002-12-06;  ÄrendelistaPDF | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2002-10-18;  ÄrendelistaPDF | ProtokollPDF
Styrelsemöte 2002-02-22;  ÄrendelistaPDF | ProtokollPDF
2001            
Styrelsemöte 2001-11-30; ÄrendelistaPDF | ProtokollPDF
Handlingar:
M; Ang GRs nationella uppdrag för SidaPDF
H; Ang GRs nationella uppdrag för SidaPDF
M; Regionalpolitiska utbildningsmålPDF
H; Regionalpolitiska utbildningsmålPDF
M; Interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2002/2002PDF
H; Interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2002/2002PDF
M; Kvalitetskriterier för arbetslivspraktikPDF
H; Kvalitetskriterier för arbetslivspraktikPDF

Styrelsemöte 2001-09-06; ÄrendelistaPDF | ProtokollPDF
M; Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002-2003--2005-2006PDF
H; Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002-2003--2005-2006PDF
H; - Bilaga 1 ChecklistaPDF
H; - Bilaga 2A Rapport om interkommunal ersättningPDF
H; - Bilaga 2B Priser 2002PDF
H; - Bilaga 3 TidplanPDF
H; - Bilaga 4 Regional garantiPDF
H; - Bilaga 5 Politisk viljeinriktningPDF
FÖLJEBREV Skrivelse till kommunerna ang. samverkansavtalenPDF
M: Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 2002-2003PDF
H; Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 2002-2003PDF
H; - Bilaga 1 ChecklistaPDF
H; - Bilaga 2A Rapport om interkommunal ersättningPDF
H; - Bilaga 2B Priser 2002PDF
H; - Bilaga 3 TidplanPDF
FÖLJEBREV Skrivelse till kommunerna ang samverkansavtalenPDF

M; Placeringskommuns ansvar för särskilda stödinsatser i skolverksamhet för barn placerade och folkbokförda i familjehem i annan kommunPDF

H; Placeringskommuns ansvar för särskilda stödinsatser i skolverksamhet för barn placerade och folkbokförda i familjehem i annan kommunPDF

M + H; Möjlighet för elev i förskoleklass att välja annan kommunPDF

Styrelsemöte 2001-06-01; ÄrendelistaPDF | ProtokollPDF

Styrelsemöte 2001-04-06; ProtokollPDF
M; Ytterligare fördjupning av gymnasiesamarbetetPDF
H; Ytterligare fördjupning av gymnasiesamarbetetPDF
H; YYtterligare fördjupning av gymnasiesamarbetetPDF    Reviderat

Styrelsemöte 2001-02-23; ÄrendelistaPDF | ProtokollPDF
M + H; Interkommunal ersättning för grundskolan 2001PDF

2000       
1999

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund