GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för barn i behov

av


särskilt stöd och stimulans

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
Prenumerera på nyheter från Nätverket för barn i behov av särskilt stöd och stimulans
 
 

Förändra prenumerationer

Så fungerar:

|
GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

På rekas.se samlas befintlig statistik gällande antagna till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, prognoser på arbetsmarknaden, antagningspoäng till universitet och högskola samt etableringsgrad för utbildningar.

Nätverket för barn i behov av särskilt stöd och stimulans

Dokument
Kontaktperson på GR
Thomas Lidén

Thomas Lidén
0733-90 73 25
031-335 50 54

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund