GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för barn i behov

av


särskilt stöd och stimulans

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
Prenumerera på nyheter från Nätverket för barn i behov av särskilt stöd och stimulans
 
 

Förändra prenumerationer

Så fungerar:

|

På rekas.se samlas befintlig statistik gällande antagna till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, prognoser på arbetsmarknaden, antagningspoäng till universitet och högskola samt etableringsgrad för utbildningar.

GR har flyttat till Anders Personsgatan 8, Göteborg

GR har flyttat till Anders Personsgatan 8, Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

Nätverket för barn i behov av särskilt stöd och stimulans

Dokument
Kontaktperson på GR
Thomas Lidén

Thomas Lidén
0733-90 73 25
031-335 50 54

Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund